Beroep MBB'er nucleaire geneeskunde/Medisch nucleair werker

Wat ga je doen in dit beroep?

Binnen de nucleaire geneeskunde ben je betrokken bij de diagnostiek (het vaststellen van wat iemand mankeert) en de behandeling van patiënten. Hierbij maak je gebruik van radioactieve stoffen.

Als MBB'er in de nucleaire geneeskunde/medisch nucleair werker bereid je deze stoffen en dien je ze aan de patiënt toe via de bloedbaan, de ademhalingswegen of de mond. Dankzij de straling die radioactieve stoffen uitzenden is het mogelijk de functie van de organen te meten. Ook is het mogelijk om bepaalde organen te bestralen.

Met een speciale camera vang je de straling van de stoffen op, zodat je een beeld krijgt van de ligging, grootte en werking van organen, abnormale groeiprocessen en ontstekingen. Voor het maken van opnames gebruik je de gamma- of PET-camera. Met behulp van computers werk je de onderzoeksresultaten uit.

Het werken met radioactieve stoffen is gebonden aan wettelijke voorschriften. Het is belangrijk dat je nauwkeurig werkt om de dosis voor jezelf en je omgeving laag te houden. De stralingsdosis die je gebruikt is echter zo laag, dat er weinig risico is.

Het begeleiden van patiënten hoort ook bij dit werk. Je informeert ze en stelt ze gerust, want maar weinig mensen zijn op de hoogte van de aard van radioactieve stoffen voor medisch gebruik.