Beroep MBB'er nucleaire geneeskunde/Medisch nucleair werker

Wist je dat…?

afdelingen Nucleaire Geneeskunde meestal kleine afdelingen zijn waar je zeer zelfstandig werkt?

je tijdens je werk volop contact met patiënten hebt?

met nucleaire geneeskunde niet alleen kanker, maar ook andere ziektes worden onderzocht?

je met licht radioactieve stoffen de functie van organen en weefsels kan onderzoeken?

de computer een belangrijke rol vervult bij het uitwerken van je onderzoeksresultaten?

je werk als medisch nucleair werker zeer afwisselend is?