Beroep Medisch hulpverlener ambulancezorg

Wist je dat…?

er op 1 mei 2017 een experimenteertraject (artikel 36A) is gestart volgens de wet BIG (deze wet geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen)? Er wordt gekeken naar de effectiviteit en doelmatigheid van de BMH en of een BMH'er zelfstandig voorbehouden handelingen mag verrichten. Het gaat bijvoorbeeld om het geven van injecties. Per 1 januari 2019 wordt BMH in een tijdelijke Wet BIG opgenomen.

je als medisch hulpverlener ambulancezorg na afronding van je opleiding eerst een traineeship volgt bij een ambulancedienst? Hierna kun je worden ingezet op dezelfde functie als een ambulanceverpleegkundige.  

medisch hulpverleners ook wel Bachelor Medisch Hulpverleners, BMH’ers, worden genoemd?

je als medisch hulpverlener ambulancezorg kan worden ingezet bij rampen? Daarom moet je op de hoogte zijn van de in- en externe rampenplannen binnen je organisatie.