Beroep Medisch hulpverlener SEH

Hoe ziet je loopbaan eruit?

Beroep Medisch hulpverlener SEH

Hoe ziet je loopbaan eruit?

Als medisch hulpverlener SEH ben je een beginnend beroepsprofessional op de spoedeisende hulp. In het ziekenhuis doorloop je een traineeprogramma om je vaardigheden op de spoedeisende hulp uit te breiden en te verbeteren. Daarbij komen je werkzaamheden en bevoegdheden dicht bij het werk van de Spoedeisende hulp verpleegkundige te liggen.

Op 1 mei 2017 is er voor bachelor medisch hulpverleners (BMH’ers) een 5-jarig experiment gestart. In deze periode mogen BMH’ers zelfstandig bepaalde medische handelingen uitvoeren. Na deze periode bekijkt de overheid of de BMH’er in het BIG-register wordt opgenomen. Het BIG-register geeft duidelijkheid over wat een zorgverlener kan en mag en toont hiermee zijn deskundigheid aan.

Met je achtergrond als medisch hulpverlener op de SEH kun je je ook laten bijscholen tot medisch hulpverlener in de ambulancezorg. Ook in die functie verleen je acute zorg, maar dan buiten het ziekenhuis.

Je kunt er ook voor kiezen om een masteropleiding te gaan doen, zoals de opleiding tot physician assistant. Je wordt opgeleid tot medisch professional die zelfstandig routinematige taken van artsen en medisch specialisten overneemt.

Is er werk?
Medisch hulpverlener is een relatief jong beroep. Daardoor weten nog niet alle werkgevers hoe ze de BMH’er het beste kunnen inzetten binnen hun organisatie. Toch zijn er voldoende vacatures: hiernaar heeft het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) onderzoek gedaan (voldoende baankansen tot 2020). Met name op de spoedeisende hulp en in de ambulancezorg zijn er vacatures. (UWV, 2019)

Gratis loopbaanadvies Sterk in je werk 
Wil je weten welke loopbaanmogelijkheden er voor jou zijn in de sector zorg, welzijn en sport? Vraag dan een gratis loopbaangesprek aan via www.sterkinjewerk.nl.