Beroep Medisch hulpverlener SEH

Wist je dat…?

je als medisch hulpverlener SEH de eerste bent in het ziekenhuis die een patiënt in zijn acute situatie ziet?

medisch hulpverleners ook wel Bachelor Medisch Hulpverleners, BMH’ers, worden genoemd?

er op 1 mei 2017 een experimenteertraject (artikel 36A) is gestart volgens de wet BIG (deze wet geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen)? Er wordt gekeken naar de effectiviteit en doelmatigheid van de BMH en of een BMH'er zelfstandig voorbehouden handelingen mag verrichten. Het gaat bijvoorbeeld om het geven van injecties. Per 1 januari 2019 wordt BMH in een tijdelijke Wet BIG opgenomen.

je als medisch hulpverlener SEH kan worden ingezet bij rampen en je daarom op de hoogte moet zijn van de in- en externe rampenplannen binnen je organisatie?