Beroep Neuroloog

Wist je dat…?

Beroep Neuroloog

Wist je dat…?

de afkorting EEG staat voor electro-encefalogram? Dit is de registratie van elektrische activiteit in de hersenen.

je als neuroloog alles weet van hersenen, ruggenmerg en zenuwen, maar ook van spieren?

je als neuroloog de grootste diversiteit aan chronische aandoeningen behandelt?

je als neuroloog ook wetenschappelijk onderzoek kunt doen? Of je kunt verdiepen in een specialisatie door verschillende onderzoeken te doen?

je als neuroloog elk jaar verplichte bijscholing krijgt?