Beroep Oefentherapeut Cesar/Mensendieck

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Oefentherapeut Cesar/Mensendieck

Wat ga je doen in dit beroep?

Als oefentherapeut Cesar of Mensendieck behandel of voorkom je klachten die ontstaan door een onjuist houdings- of bewegingspatroon. Voorbeelden van klachten die je behandelt zijn rug-, nek- en schouderklachten, RSI, spierspanningshoofdpijn, reumatische aandoeningen, CARA, hyperventilatie en neurologische aandoeningen zoals hernia en de ziekte van Parkinson.

De basisgedachte achter de beide oefentherapieën is dat elk mens goede gewoonten kan ontwikkelen op het gebied van houding en beweging, ademhaling, ontspanning en motoriek. Als oefentherapeut ga je mensen dit op een gerichte manier aanleren, zodat klachten verdwijnen, verminderen of voorkomen worden. Je houdt daarbij rekening met de persoonlijke bewegingsmogelijkheden van je cliënt en met zijn leef- en/of werkomstandigheden.

De behandeling bestaat deels uit het geven van oefeningen en het verbeteren van de houding in het dagelijks leven, zoals de zittende en staande houding, het bukken en tillen of bijvoorbeeld stofzuigen.

Je werkt met allerlei mensen van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden zoals ouderen, zwangere vrouwen, (top)sporters, mensen die herstellen van een operatie of mensen die door spanning klachten krijgen. Het komt ook voor dat je kinderen met houdingsafwijkingen of stoornissen in de motorische ontwikkeling behandelt. De behandelingen zijn meestal individueel, maar je kunt aan bijvoorbeeld kinderen, ouderen en zwangere vrouwen ook groepslessen/-behandelingen geven.

Voor de behandeling van je cliënt stel je een individueel behandelplan op, dat bestaat uit een zorgvuldige keuze van oefeningen. Je baseert je behandeling onder andere op de diagnose van de arts, de bevindingen uit je eigen onderzoek, de mogelijkheden van de cliënt en het behandeldoel. Een behandeling duurt ongeveer 35 minuten.