Beroep Operatieassistent

Wist je dat…?

een operatieassistent die instrumenteert of assisteert gekleed gaat in steriele kleding?

je 's nachts en in de weekenden wel eens bereikbaarheids- en aanwezigheidsdienst hebt? Je kunt dan opgeroepen worden voor spoedoperaties.

operaties niet zonder operatieassistenten kunnen plaatsvinden?

je als operatieassistent bijna net zoveel moet afweten van het verloop van een operatie als een chirurg? Als goed operatieassistent ben je de chirurg bovendien altijd één stap voor!

geen dag hetzelfde is als je als operatieassistent werkt?

je na afronding van de opleiding ook leerlingen kunt begeleiden?

je als operatieassistent ook kunt meewerken aan wetenschappelijk onderzoek en zelf een wetenschappelijk onderzoek kan uitvoeren?