Beroep Orthopedagoog

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Orthopedagoog

Wat ga je doen in dit beroep?

Als orthopedagoog ben je een opvoedkundige, gespecialiseerd in ontwikkelings-, opvoedings- en leerproblematiek. Een orthopedagoog werkt vaak met kinderen, maar ook volwassenen kunnen kampen met problemen en stoornissen op het gebied van ontwikkeling en gedrag.

Onderzoek en behandeling
Je cliënten zijn bijvoorbeeld moeilijk opvoedbare of gehandicapte kinderen. Of kinderen met trauma’s of stoornissen als autisme, ADHD of ODD.

Je verricht psychologisch onderzoek om de problemen te achterhalen. Vervolgens stel je een behandelingsplan op. Hierbij zijn vaak anderen betrokken. Denk aan begeleiders, docenten, fysiotherapeuten, artsen en logopedisten.

Bij de behandeling betrek je ook de opvoeders. Je geeft adviezen over de opvoeding en de therapeutische handelingen die zij zelf kunnen verrichten.

Bemiddelaar
Het werk van een orthopedagoog kan erg complex zijn. Mogelijk krijg je te maken met gezinnen waarin huiselijk geweld, criminaliteit, verslaving of kindermishandeling voorkomen. Ook de verschillende culturele achtergronden van je cliënten en hun andere opvattingen over opvoeding en onderwijs maken je werk soms lastig. Je kunt ook te maken krijgen met cliënten die de Nederlandse taal slecht beheersen. Als orthopedagoog ben je een bemiddelaar tussen diverse culturen en leefstijlen.