Beroep

Orthopedisch technoloog

Als orthopedisch technoloog maak je prothesen en orthesen. Dit zijn bijvoorbeeld kunstarmen, -benen, of –handen.

Lees meer onder het filmpje.

Dit is een film van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).