Beroep Ouderenadviseur

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Ouderenadviseur

Wat ga je doen in dit beroep?

Als ouderenadviseur zorg je ervoor dat ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen en leven. Bijvoorbeeld door activiteiten voor ze te organiseren of een ontmoetingsplek voor ze te creëren.

Je signaleert knelpunten in de leefsituatie van ouderen en probeert die waar mogelijk op te lossen. Daarin sta je hen bij met begeleiding en adviezen en stem je hulp- en dienstverlening op elkaar af. Je stelt samen met de ouderen vast waarbij ze ondersteuning kunnen gebruiken.

Je kunt hen helpen met praktische zaken als:

- het aanvragen van voorzieningen als een traplift
- het invullen van formulieren voor instanties
- het schrijven van brieven
- het vinden van activiteiten voor ouderen in de buurt

Zijn het complexere of vaker terugkerende zaken, dan ga je op zoek naar instanties die dit kunnen oppakken. Bijvoorbeeld de thuiszorg voor huishoudelijke hulp of de huisartsenpraktijk bij gezondheidsproblemen. Wanneer nodig maak je ook afspraken voor je cliënt.

Als ouderenadviseur ben je op de hoogte van alle regelingen, voorzieningen en mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg, welzijn en financiën. Iedereen van 55 jaar en ouder kan een beroep op je doen.

Je houdt je cliënten goed in het oog en constateert op tijd wanneer ze hulp kunnen gebruiken. Om dat goed te kunnen doen, leg je huisbezoeken af en houd je inloopspreekuren op verschillende locaties. Je probeert op alle fronten de hulpverlening te optimaliseren. Je informeert je cliënten en andere ouderen over de werkzaamheden van de ouderenadviseur en op welke manier je hen kunt bijstaan.