Beroep Ouderenwerker

Wist je dat…?

Beroep Ouderenwerker

Wist je dat…?

je als ouderenwerker ook wel eens ’s avonds of in het weekend werkt?

de activiteiten die je organiseert, heel divers kunnen zijn? Je bedenkt de activiteiten zelf of samen met de anderen. Denk aan ontspanningsactiviteiten zoals spelavonden, maar ook aan cursussen en themagesprekken of een carnavalsfeest.

jongerenwerker in de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening onder de functie sociaal cultureel werker valt?