Beroep Patiëntenvoorlichter

Wist je dat…?

het beroep patiëntenvoorlichter nog relatief nieuw is in de gezondheidszorg? Tot halverwege de jaren ‘80 werd nog weinig aandacht besteed aan het systematisch en gestructureerd voorlichten van patiënten.

de Vereniging Patiënten Voorlichting, de beroepsvereniging voor patiëntenvoorlichters, in 1991 is opgericht? Deze vereniging heet nu Compriz.

adequate voorlichting een positief effect heeft op onder andere de therapietrouw en de angstbeleving van patiënten?