Beroep

Pedagogisch coach

In het beroep pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkel je pedagogisch beleid en coach je de pedagogisch medewerker. Je observeert, analyseert en ontwikkelt ideeën om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren en je hebt een actieve rol in de ontwikkeling van pedagogisch medewerkers.

Beroep pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker

Binnen de kinderopvang bestaat het beroep pedagogisch coach, het beroep pedagogisch beleidsmedewerker én een combinatie van deze twee.

Als pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkel je het pedagogisch beleid, dus de richtlijnen over hoe er gewerkt wordt binnen een kinderopvangorganisatie om de ontwikkeling en het gedrag van kinderen te observeren en te stimuleren. Je vertaalt dit beleid naar concrete methoden of manieren waarop de medewerkers met de kinderen omgaan. Je bewaakt daarnaast de kwaliteit en stelt het pedagogisch beleid bij als verbetering nodig is.

Als pedagogisch coach ben je de schakel tussen het opgestelde pedagogisch beleid en de uitvoering daarvan. Dat betekent dat je pedagogisch medewerkers onder meer helpt bij het signaleren van knelpunten in hun werk en kijkt hoe je hen kan coachen om deze lastige punten op te lossen. Samen stellen jullie bijvoorbeeld een coachingsplan op. Jij als pedagogisch coach zorgt ervoor dat de kwaliteit van de kinderopvang goed blijft of verbetert door de pedagogisch medewerkers te ondersteunen.

Als pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker combineer je de werkzaamheden van een pedagogisch coach en een pedagogisch beleidsmedewerker in één functie.

Om goed als pedagogisch coach/beleidsmedewerker te kunnen werken, moet je kunnen analyseren, leiding geven en coachen. Vaak moet je ook mensen binnen je organisatie overtuigen van het beleid. Overtuigend kunnen spreken is dan erg belangrijk. Ontdek of het beroep pedagogisch coach/beleidsmedewerker bij je past.

Pedagogisch coach of pedagogisch beleidsmedewerker worden?
Er zijn verschillende opleidingen op HBO-niveau (Associate degree en bachelor) waarmee je aan de slag kunt gaan als pedagogisch coach/beleidsmedewerker. Bekijk alle opleidingsmogelijkheden.