Beroep Pedagogisch coach

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Pedagogisch coach

Wat ga je doen in dit beroep?

Steeds meer kinderen gaan tegenwoordig naar de kinderopvang. Het is echter meer dan opvang alleen: het is ook een belangrijk instrument zijn bij de ontwikkeling en opvoeding van kinderen.

In de kinderopvang of peuterspeelzaal kunnen er twee aparte functies zijn: pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach of één functie voor een medewerker die zowel pedagogisch beleid ontwikkelt als pedagogisch coacht.

Als pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkel je pedagogisch beleid. Die beleidsplannen verschillen per doelgroep, bijvoorbeeld voor kinderdagverblijven of BSO’s. Je vertaalt pedagogisch beleid naar concrete activiteiten, methoden en/of instrumenten en levert een bijdrage aan de implementatie hiervan binnen het kindercentrum of peuterspeelzaal. Je bewaakt het kwaliteitsniveau door het signaleren van ontwikkelingen en knel- en verbeterpunten binnen het pedagogisch beleid. Waarna je het uitgevoerde beleid evalueert en met verbetervoorstellen komt. 

Als pedagogisch coach fungeer je als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Je helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen hun coachingsbehoeften. Je stelt zelf een coachingsplan op of helpt een ander met het opstellen daarvan, met als doel de opvangmedewerkers te leren hoe zij beter of op een pedagogisch verantwoorde manier met kinderen om kunnen gaan. Je draagt bij aan de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de groep kinderen (ook in complexe situaties)

Als Pedagogisch beleidsmedewerker/coach combineer je bovenstaande kenmerken.