Beroep Pedagogisch medewerker BSO

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Pedagogisch medewerker BSO

Wat ga je doen in dit beroep?

Als pedagogisch medewerker BSO ben je verantwoordelijk voor de opvang, ontwikkeling en begeleiding van een groep kinderen. De leeftijd van deze kinderen varieert van vier tot twaalf jaar. Kinderen komen naar de buitenschoolse opvang (BSO) vóór, tussen en na schooltijd, op schoolvrije dagen en in vakanties. Je kunt dus niet alleen na een schooldag, maar ook in schoolvakanties kinderen begeleiden.

Jij zorgt ervoor dat de kinderen zich thuis voelen op de BSO. Je houdt in de gaten wat er allemaal speelt in de groep door goed te kijken. Bij een buitenschoolse opvang ligt de nadruk vooral op ontspanning.

Je organiseert leuke activiteiten, zoals knutselen, koekjes bakken of muziek maken. Je kunt van alles bedenken! Als het maar te maken heeft met sport en bewegen, kunst en creativiteit, natuur en techniek en samen spelen. Deze activiteiten helpen bij de opvoeding. Zo ontwikkelen de kinderen zich en hebben ze een leuke tijd. Op sommige BSO’s worden de kinderen door de pedagogisch medewerkers geholpen met het maken van huiswerk.

Tussendoor spelen de kinderen natuurlijk ook zelf. Behalve het verzorgen van de activiteiten, let je er bijvoorbeeld op dat de kinderen genoeg eten en drinken hebben en dat de ruimte schoon is.
 
Als pedagogisch medewerker BSO houd je de ontwikkeling van de kinderen bij. Je informeert de leidinggevende hierover en je houdt de ouders en verzorgers ervan op de hoogte. Het is ook belangrijk dat je contact met de ouders en verzorgers hebt over het gedrag van hun kind. Hierdoor weet jij wat er van jou verwacht wordt en weten ouders wat er op de BSO gebeurt.