Beroep Pedagogisch medewerker BSO

Wist je dat…?

je als pedagogisch medewerker BSO te maken hebt met kinderen van vier tot en met twaalf jaar? 

de bijdrage van ouders voor de opvang van hun kinderen meestal afhankelijk is van hun inkomen? Hoe hoger het inkomen, hoe meer ouders moeten betalen. 

er bijna geen mannen als pedagogisch medewerker BSO werken? Hoog tijd dat daar verandering in komt! 

de buitenschoolse opvang niet alleen vóór, tussen en na schooltijd is, maar ook op schoolvrije dagen en in schoolvakanties? In de vakanties maak je bijvoorbeeld een uitstapje naar een museum. 

je ook in de kinderopvang, het ziekenhuis of de jeugdzorg als pedagogisch medewerker aan de slag kunt? Zie: pedagogisch medewerker kinderopvang, pedagogisch medewerker ziekenhuizen of pedagogisch medewerker jeugdzorg.