Beroep Pedagogisch medewerker jeugdzorg (jeugdzorgwerker)

Wat ga je doen in dit beroep?

Als pedagogisch medewerker jeugdzorg werk je met kinderen en jongeren in een jeugdzorginstelling. Zij zijn hier gaan wonen omdat er problemen binnen hun gezin zijn. Deze problemen brengen hun ontwikkeling ernstig in gevaar. Ook kan het zijn dat hun gedrag thuis niet te verbeteren is. Ze hebben dus problemen of veroorzaken de problemen zelf. Je werkt met kinderen of jongeren van nul tot achttien jaar. Ze hebben lichamelijke, geestelijke, sociale of pedagogische problemen of stoornissen. Denk bijvoorbeeld aan misbruik en gedragsproblemen.

Het behandelteam stelt een behandelplan op waarmee jij aan de slag gaat. Met dit behandelplan probeer je de kinderen of jongeren te stimuleren in hun ontwikkeling. Ook zorg je ervoor dat ze zelfstandig kunnen leven. Daarvoor ontwikkel en organiseer je activiteiten voor hen. Je geeft hulp per individu en per groep. Ook de dagelijkse verzorging hoort bij je werk, zoals de was doen.

Het is belangrijk dat de kinderen en jongeren zich thuis voelen. Jij creëert een huiselijke sfeer en je zorgt voor een goede en veilige leefomgeving. Hierdoor kun je de opvoeding, begeleiding en behandeling zo goed mogelijk uit de verf laten komen. Het leven weer oppakken en aan een toekomst bouwen: dat is wat je samen met de kinderen en jongeren wilt bereiken. De ouders en hun kinderen vertrouwen volledig op jou!

Je hebt niet alleen intensief contact met de kinderen en jongeren. Je onderhoudt ook contact met hun ouders en verzorgers. De begeleiding en ondersteuning van hen is belangrijk. Je voert gesprekken met hen en bespreekt moeilijkheden en mogelijkheden bij de opvoeding van hun kinderen. Teamoverleg en afstemming met school, werkplek en andere hulpverleners horen ook bij je werk.

Als pedagogisch medewerker jeugdzorg kun je naast uitvoerende ook coördinerende taken hebben. Je hebt dus extra verantwoordelijkheid. Je vertegenwoordigt bijvoorbeeld het team tijdens overleg. Je let op de dagelijkse planning en je houdt in de gaten hoe de zorgverlening uitgevoerd wordt. Ook heb je contacten met andere professionals en weet je jouw kennis en ervaring goed kenbaar te maken. Samen nemen jullie beslissingen.