Beroep Pedagogisch medewerker jeugdzorg (jeugdzorgwerker)

Wist je dat…?

een pedagogisch medewerker jeugdzorg soms ook wel woonbegeleider jeugd wordt genoemd?

ook de beroepen jongerenwerker, jeugdbeschermer of ambulant hulpverlener jeugdzorg interessant voor je kunnen zijn?

residentiële jeugdzorg de officiële term is voor hulpverleningsvormen waar jongeren 24 uur per dag begeleid, verzorgd en behandeld worden? Als pedagogisch medewerker jeugdzorg kun je in dit soort instellingen of in de semi-residentiële jeugdzorg aan de slag. Semi-residentiële jeugdzorg betekent dat jongeren een gedeelte van de dag in de instelling verblijven maar er niet wonen.

jaarlijks meer dan 100.000 kinderen en jongeren met de jeugdzorg te maken krijgen?