Beroep Pedagogisch medewerker kinderopvang

Wist je dat…?

het beroep pedagogisch medewerker ook onder andere namen bekend is? Bijvoorbeeld leid(st)er kindercentra of groepsleid(st)er.

je als pedagogisch medewerker in een kindercentrum te maken hebt met kinderen tot 12 jaar?

de bijdrage van ouders voor de opvang van hun kinderen meestal afhankelijk is van hun inkomen? Hoe hoger het inkomen, hoe meer ouders moeten betalen.

er bijna geen mannen als pedagogisch medewerker kinderopvang werken? Hoog tijd dat daar verandering in komt!

je ook in het ziekenhuis als pedagogisch medewerker aan de slag kunt? Zie: pedagogisch medewerker ziekenhuizen.

je ook in de buitenschoolse opvang (BSO) of de jeugdzorg als pedagogisch medewerker aan de slag kunt? Zie: pedagogisch medewerker BSO of pedagogisch medewerker jeugdzorg.

een baan als peuterspeelzaalleidster ook tot de mogelijkheden behoort?