Beroep Pedagogisch medewerker ziekenhuizen

Wist je dat…?

je ook veel contact hebt met de ouders? Je brengt hen op de hoogte van hoe een kind kan reageren op een onderzoek of operatie.

je in sommige ziekenhuizen ook gebruikmaakt van videobegeleiding om zo mogelijke psychosociale problemen op te sporen?

je te maken krijgt met kinderen die langdurig ziek zijn en dus wel wat afleiding kunnen gebruiken?

je ook in de kinderopvang of bij de BSO als pedagogisch medewerker aan de slag kunt? Zie: pedagogisch medewerker kinderopvang en pedagogisch medewerker BSO.