Beroep Physician assistant

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Physician assistant

Wat ga je doen in dit beroep?

Als physician assistant ben je de rechterhand van een huisarts of medisch specialist. Je onderzoekt, behandelt en begeleidt patiënten met veelvoorkomende aandoeningen binnen een bepaald medisch specialisme. Je kunt ook assisteren bij een operatie of kleine chirurgische ingrepen verrichten. In tegenstelling tot een verpleegkundig specialist, geef je geen langdurige zorg aan patiënten.
Daarnaast geef je onderwijs, draag je bij aan wetenschappelijk onderzoek en het optimaal functioneren van de medische zorgketen.

Je bent bevoegd tot het zelfstandig verrichten van bepaalde medische handelingen. Je gaat daarbij uit van richtlijnen en protocollen. Je bevoegdheden worden vastgesteld in overleg met de arts met wie je samenwerkt. In de dagelijkse praktijk kun je altijd een beroep doen op vakinhoudelijk advies van deze arts.

Je kunt onder meer aan de slag in een ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum, instelling voor ouderenzorg en huisartsenpraktijk.

Het beroep physician assistant lijkt op dat van de verpleegkundig specialist. Maar waar een physician assistant alleen medische taken verricht, geeft een verpleegkundig specialist ook (langdurige) zorg aan specifieke groepen van patiënten.