Beroep Physician assistant

Wist je dat…?

het beroep physician assistant midden jaren 60 in de Verenigde Staten is ontstaan? Er was behoefte aan medische generalisten die in relatief korte tijd opgeleid konden worden en op het niveau tussen arts en verpleegkundige zouden kunnen functioneren. Het beroep werd pas in 2000 in Nederland geïntroduceerd.

per 1 januari 2018 de zelfstandige bevoegdheid van de physician assistant in de Wet BIG is geregeld? Deze wet bevat regels voor de kwaliteit van de zorgverlening. 

de behoefte aan physician assistants de komende jaren zal toenemen? Je hebt straks dus goede kansen op de arbeidsmarkt.

De beroepen physician assistant en verpleegkundig specialist veel raakvlakken hebben? Beide professionals verrichten medische taken. Een verpleegkundig specialist heeft daarnaast ook verpleegkundige taken. Verpleegkundig specialisten hebben dan ook een verpleegkundige achtergrond. Als physician assistant heb je bijvoorbeeld een achtergrond als fysiotherapeut of ergotherapeut. Zie ook het beroep: verpleegkundig specialist.