Beroep Plastisch chirurg

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Plastisch chirurg

Wat ga je doen in dit beroep?

Plastische chirurgie is de chirurgie van het herstel van vorm en functie. De volgende operaties vallen onder de plastische chirurgie:
- het opereren van mensen met aangeboren afwijkingen zoals een hazenlip, handafwijkingen of afstaande oren (esthetische chirurgie);
- het opereren van mensen die handletsel hebben opgelopen, bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval of een zelfmoordpoging waarbij de pezen en zenuwen in de polsen zijn doorgesneden;
- het opereren van mensen met reumatische handafwijkingen;
- het opereren van mensen die door een dwarslaesie doorligplekken hebben opgelopen;
- het opereren van mensen die voor kanker zijn behandeld en daardoor een tong, neus of borst moeten missen.
Als plastisch chirurg kun je dan het betreffende lichaamsdeel reconstrueren. 

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, houdt de plastisch chirurg zich dus zeker niet voornamelijk bezig met esthetische operaties. Bij een esthetische operatie moet je denken aan een neuscorrectie, het vergroten van de borsten of het verwijderen van overtollig vet (liposuctie). Zulke operaties vinden zelden plaats in een universitair medisch centrum en komen het meest voor in privéklinieken en algemene ziekenhuizen. 

Er zijn maar weinig plastisch chirurgen die zich alleen met esthetische chirurgie bezig houden, maar het is wel mogelijk. Er zijn ook plastisch chirurgen die zich bijvoorbeeld alleen richten op handoperaties en weer andere chirurgen houden zich met elk aspect van de plastische chirurgie bezig. 

Je hebt met baby’s van drie maanden oud te maken bij wie je een hazenlip opereert en ook met mensen van negentig bij wie de doorligplekken moeten worden genezen. Je hebt uitgebreide gesprekken met de patiënten over de aankomende operatie. De patiënten (in het geval van esthetische operaties heten ze vaak cliënten) moet heel duidelijk gemaakt worden wat wel en niet mogelijk is. De plastische chirurgie kan veel, maar kan niet van iedereen een topmodel maken. Dat is ook helemaal niet het doel van erkende plastisch chirurgen.

Ook administratie hoort bij je werk: daar besteed je ongeveer tien procent van je werktijd aan.