Beroep Praktijkondersteuner huisarts GGZ

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Praktijkondersteuner huisarts GGZ

Wat ga je doen in dit beroep?

Als praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) ondersteun je de huisarts bij de begeleiding en behandeling van patiënten met milde psychische, psychiatrische, psychosociale of psychosomatische klachten. Denk hierbij aan depressieve klachten, angstklachten, verslavingsproblemen, stress, rouwverwerking en relatieproblemen.  

De huisarts is het eerste aanspreekpunt. Zo nodig kan de patiënt vervolgens voor verdere diagnostiek en behandeling van de psychische klachten naar de POH-GGZ.

Binnen het takenpakket van de praktijkondersteuner huisarts GGZ vallen deze belangrijke taken:

  • probleemverheldering
  • screening en diagnostiek
  • het opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan
  • het geven van psycho-educatie
  • het begeleiden of ondersteunen bij zelfmanagement
  • e-health
  • het kennen van de sociale kaart/partners
  • begeleiden van stabiele chronische psychiatrische patiënten

Daarnaast neemt preventie een duidelijke plaats in. Deze wordt in een vroegtijdig stadium ingezet bij patiënten met beginnende klachten of die een verhoogd risico lopen om klachten te ontwikkelen. Terugval- en zorggerelateerde preventie, waarin zorgcoördinatie belangrijk is, behoort eveneens tot het takenpakket van de POH-GGZ. 

Communicatie is een essentieel onderdeel van dit beroep. Als praktijkondersteuner huisarts GGZ onderhoudt je namelijk het contact met de patiënt en diens omgeving. Je houdt zelfstandig spreekuren en geeft psycho-educatie. Daarnaast werk je nauw samen met de huisarts en het ondersteunende team in de huisartsenpraktijk. Taken worden helder op elkaar afgestemd, zodat jullie samen de beste zorg kunnen bieden. Onder helder communiceren valt ook het doorverwijzen naar de generalistische basis GGZ, specialistische GGZ of andere instanties. Dit doorverwijzen doe je in overleg met de huisarts.

Kortom, een erg afwisselende functie!