Beroep Praktijkondersteuner huisarts GGZ

Wist je dat…?

praktijkondersteuner huisarts GGZ afgekort wordt als POH-GGZ?

GGZ voor Geestelijke Gezondheidszorg staat?

de praktijkondersteuner huisarts een vergelijkbare positie in de huisartsenpraktijk heeft?

de praktijkondersteuner huisarts zich met name focust op chronisch zieke patiënten, zoals bijvoorbeeld mensen met diabetes? En dat de praktijkondersteuner huisarts GGZ zich richt op patiënten met psychische problemen? 

de functie praktijkondersteuner huisarts GGZ ontstaan is om meer en kwalitatief betere GGZ-zorg te verlenen in de huisartsenvoorziening en zo doorverwijzingen naar GGZ-instellingen te verminderen? 

POH-GGZ nu nog een functie is en nog niet de aanduiding ‘beroep’ heeft? Een functie wordt qua invulling bepaald door de organisatie waar je werkt. De werkzaamheden die je uitvoert, kunnen daarom per organisatie sterk verschillen. Wil je meer weten over de ontwikkeling van functie naar beroep, kijk dan op de site van de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) of de Landelijke Vereniging POH-GGZ.