Beroep Psychiater

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Psychiater

Wat ga je doen in dit beroep?

Als psychiater behandel je mensen met uiteenlopende psychiatrische stoornissen en problemen. Denk aan depressies, psychotische of persoonlijkheidsstoornissen.

Diagnose
De patiënt komt via de huisarts bij jou terecht. Je stelt een diagnose door gesprekken met de patiënt en zijn directe omgeving, en door lichamelijk en laboratoriumonderzoek. Ook gedragsobservaties zijn van belang.

Kwetsbaarheid
Psychiatrische stoornissen zijn vaak het gevolg van een samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren. Bij een groot aantal psychiatrische ziektes is een erfelijke component in het spel, waardoor mensen een zekere kwetsbaarheid hebben voor een bepaalde aandoening. In situaties van stress kan die leiden tot het ontwikkelen van een stoornis. Iemand met een kwetsbaarheid voor depressies loopt bijvoorbeeld meer risico daadwerkelijk een depressie te ontwikkelen na een groot verlies. En iemand met een kwetsbaarheid voor psychosen heeft hierop een grotere kans bij drugsgebruik. Daarnaast kunnen lichamelijke ziektes, zoals een schildklieraandoening, of medicatiegebruik leiden tot psychische ontregeling.

Behandeling
Veel psychiatrische stoornissen worden behandeld met geneesmiddelen. Daarnaast kan een psychiater psychotherapeutische behandeling geven. Deze bestaat bijvoorbeeld uit een steunend gesprekscontact, inzichtgevende therapie of cognitieve gedragstherapie. In het laatste geval krijgen angsten of problematisch gedrag een plaats via het denken. Zo krijgt de patiënt grip op zijn klachten, waardoor deze verminderen. Behalve een opleiding tot arts en aansluitend tot psychiater, krijg je daarom ook een opleiding tot psychotherapeut.

Nauw betrokken
De meeste ernstige psychiatrische stoornissen, zoals stemmingsstoornissen en psychosen, zijn chronisch van aard. Er bestaan wel geneesmiddelen om de klachten te verminderen, maar meestal niet om de ziekte te genezen. Dat betekent dat bepaalde categorieën patiënten jarenlang bij je in therapie zullen blijven. Als psychiater ben je daardoor nauwer bij je patiënten betrokken dan veel andere medisch specialisten.

Multidisciplinair team
In een eigen praktijk, op een polikliniek of bij een RIAGG, bestaat een groot deel van je werktijd uit contact met de patiënt en vaak ook zijn directe omgeving: de familie, de school of het werk.

Wanneer je (dag)klinisch werkt, maak je deel uit van een multidisciplinair team rond een groep patiënten. Samen met verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten en bewegingstherapeuten stippel je voor elke patiënt een beleid uit. Als psychiater ben je meestal de manager van zo’n team. In een academisch ziekenhuis heb je bovendien allerlei opleidingstaken. Je geeft bijvoorbeeld les aan studenten en superviseert psychiaters in opleiding.