Beroep Psychiater

Wist je dat…?

Beroep Psychiater

Wist je dat…?

de vraag naar kinderpsychiaters groot is? En de vraag zal nog verder groeien, omdat veel van de huidige kinderpsychiaters de komende jaren met pensioen gaan.

1 op de 100 mensen schizofrenie heeft?

ongeveer 40 procent van de Nederlanders in zijn leven een stemmingsstoornis, ofwel een depressie, doormaakt?

een slecht functionerende schildklier een depressie of psychose tot gevolg kan hebben?

je als psychiater ook een eigen praktijk kunt beginnen?

je als psychiater wetenschappelijk onderzoek kunt doen en eventueel hoogleraar kunt worden?