Beroep Psychodiagnostisch medewerker

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Psychodiagnostisch medewerker

Wat ga je doen in dit beroep?

Als psychodiagnostisch medewerker stel je diagnoses op het gebied van de psychologie. Je werkt vaak met mensen met bepaalde problemen, zoals gedragsproblemen of ontwikkelingsproblemen. Je voert onderzoeken uit naar de intelligentie, de persoonlijkheid en het gedrag van cliënten. Dat doe je door gesprekken te voeren en testprogramma’s samen te stellen.

Je hebt de keuze uit diverse onderzoekstechnieken waaruit je de meest geschikte kiest. Daarbij kun je denken aan het bezoeken van cliënten om hun werkhouding en gedrag te observeren. Je neemt de testen af en trekt daar conclusies uit. Je bereidt dus onderzoeken voor, voert deze uit en verwerkt de resultaten. Daarnaast geef je ook deelbehandelingen en trainingen.

Je rapporteert de uitkomsten van de onderzoeken aan de psycholoog/orthopedagoog. Je adviseert naar mogelijke oplossingen op basis van de testresultaten. Dat kan ook een doorverwijzing naar een andere deskundige zijn. De psycholoog/orthopedagoog koppelt de resultaten terug aan de cliënt en stelt vervolgens het meest geschikte behandeling voor. Je hebt daarbij een ondersteunende functie. Het komt ook voor dat je zelf de terugkoppeling van de onderzoeksresultaten met de cliënt afhandelt.

Naast het afnemen van testen richt je je ook op interventie. Interventies omvatten onder meer crisisinterventie, training, individuele gesprekken, groepsgesprekken, counseling en gestructureerde therapie. Je zet deze interventies op, zorgt voor de uitvoering en de bijsturing. Ook preventie is een van je taken. Je signaleert problemen en geeft voorlichting om problemen te voorkomen.

Daarnaast behoren ook administratieve werkzaamheden tot je takenpakket, zoals het samenstellen van het onderzoeksdossier. Ook archiveer en beheer je de testresultaten en psychologische dossiers van cliënten.

Kortom, je bent een specialist in de psychodiagnostiek!