Beroep

Revalidatiearts

In het beroep revalidatiearts help je mensen die als gevolg van een ziekte, aangeboren afwijking of ongeval blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking hebben opgelopen.
Jij onderzoekt, behandelt en begeleidt deze mensen, zodat ze zo goed mogelijk in de maatschappij kunnen functioneren. Je hebt daarbij aandacht voor de lichamelijke, psychische en sociale aspecten van de ziekte of aandoening.

Revalidatiearts worden

Revalidatiegeneeskunde is een medisch specialisme. Wil je revalidatiearts worden, dan start je met de 6-jarige opleiding Geneeskunde.

Hierna volg je de 4-jarige specialistische opleiding tot revalidatiearts in een opleidingscircuit: een combinatie van een revalidatiecentrum en één of meerdere ziekenhuizen. Onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen, zijn onder andere: dwarslaesie, multitrauma, neuromusculaire aandoeningen, amputaties, niet-aangeboren hersenletsel, gewrichtsgerelateerde aandoeningen, chronische pijn en kinderrevalidatie.

Spreekt de specialistische vervolgopleiding tot revalidatiearts jou aan? Lees er dan meer over op de website van de KNMG: Revalidatiegeneeskunde.

Beroep revalidatiearts
Als revalidatiearts behandel je de gevolgen van ziektes, ernstig letsel of aangeboren afwijkingen. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van een beroerte, amputatie, reumatische aandoening, hersenletsel of dwarslaesie.

Jouw cliënten kunnen zowel kinderen als volwassenen zijn. Jij helpt ze (weer) optimaal te functioneren in de maatschappij. Soms doe je dat door een eenmalig advies te geven of medicijnen voor te schrijven. Maar vaak beslaat een behandeling meerdere jaren, bijvoorbeeld als de patiënt een ernstig ongeluk heeft gehad.

Jij coördineert dan meestal het behandelplan. Dit betekent dat jij bepaalt welke behandelingen op welk moment plaatsvinden. Je werkt samen met andere medisch specialisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, revalidatietechnici, maatschappelijk werkers en psychologen.
Daarnaast heb je contact met de huisarts, bedrijfsarts, arbodienst, zorgverzekeraars en met familieleden van de patiënt.

Werken als revalidatiearts
Als revalidatiearts ga je aan de slag in een ziekenhuis of revalidatiecentrum.
In dit beroep zijn betrokkenheid, mensenkennis en goede communicatieve vaardigheden onontbeerlijk. Daarnaast ben je geduldig en beschik je over het vermogen om resultaten op lange termijn in te schatten.

Dit is een beroepenfilm van artsenfederatie KNMG