Beroep

Revalidatiearts

Beroep

Revalidatiearts

n het beroep revalidatiearts help je mensen die een lichamelijk letsel of functionele beperking hebben opgelopen.

Lees meer onder het filmpje.