Beroep Revalidatiearts

Wist je dat…?

Beroep Revalidatiearts

Wist je dat…?

je je als revalidatiearts gedurende je loopbaan vaak in een bepaalde richting specialiseert? Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld revalidatie na een dwarslaesie, hersenletsel, amputaties of kinderrevalidatie.

er voor revalidatieartsen allerlei congressen in het buitenland georganiseerd worden? Zo zie je nog eens iets van de wereld!

de mogelijke resultaten van de revalidatiegeneeskunde bij artsen vaak nog te weinig bekend zijn? Vaak worden mensen dan ook pas doorverwezen naar een revalidatiearts als ze al eindeloos van de ene naar de andere behandelaar zijn gestuurd. Dit kan heel frustrerend werken.

een revalidatiearts in zijn werk vaak ook managementtaken heeft?

er voor revalidatieartsen volop werk is?