Beroep Sociaal-cultureel werker (sociaal werker)

Wat ga je doen in dit beroep?

Als sociaal-cultureel werker (sociaal werker) begeleid je de organisatie van activiteiten voor allerlei mensen in wijken, buurten of dorpen die een zwakke sociale of financiële positie hebben in de samenleving. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren, ouderen, allochtonen of mensen die langdurig werkloos zijn. Of om mensen die om allerlei uiteenlopende redenen een kwetsbare of achterstandspositie hebben. Sociaal-cultureel werk is er voor iedereen.

Ondersteunen
Je ondersteunt deelnemers of belanghebbenden bij de organisatie en uitvoering van activiteiten. Als het wijkcentrum bijvoorbeeld te weinig voorzieningen biedt om goed te kunnen functioneren, zet jij een activiteitengroep op. Je helpt om aan de benodigde faciliteiten te komen, zoals een muziekinstallatie of geluidsisolatie. Zo leren mensen voor hun belangen op te komen, met elkaar samen te werken en mee te beslissen over belangrijke onderwerpen.

Kunst en cultuur
Interesse opwekken voor kunst en cultuur is ook één van je doelstellingen. Je gebruikt daarvoor thema's als veiligheid, opvoeding of woonomgeving. De activiteiten brengen mensen bij elkaar of geven hun de mogelijkheid zich in te zetten voor iets dat ze belangrijk vinden.

Samenwerken
Het kost veel tijd om mensen te activeren en evenementen te organiseren. Daarom werk je veel samen met vrijwilligers en stagiairs. Je begeleidt hen, coördineert de werkzaamheden, maakt roosters voor gebruik van de beschikbare gebouwen en beheert de budgetten. Overleg voeren met gemeenteambtenaren en medewerkers van andere instanties behoort ook tot je takenpakket.

Je werkt vaak in een wijkteam. Je dagelijkse groep collega’s kan ook bestaan uit wijkbewoners en vrijwilligers die met je samenwerken en die jij begeleidt.