Beroep Sociaal-cultureel werker (sociaal werker)

Wist je dat…?

sommige activiteiten van sociaal cultureel werk bekendheid kunnen krijgen in een hele stad of streek? Zo vindt in Rotterdam elk voorjaar het Opzoomeren plaats. De bewoners uit de Opzoomerstraat zijn hiermee ooit begonnen, en nu doet bijna de hele stad mee. Zwerfvuil van de straten halen, mooie planten voor het raam, feestelijke versiering in de straat... Kortom: met een eensgezind gevoel en een frisse en vrolijke stad de zomer ingaan!

je veel samenwerkt met vrijwilligers die je ook moet kunnen begeleiden? En dat die groep alleen maar groeit en steeds diverser wordt?

je je als sociaal-cultureel werker, samen met een activiteitengroep, ook sterk kunt maken voor verandering van gemeentebeleid? Bijvoorbeeld als woningen een onderhoudsachterstand hebben of de buurt onveilig is.