Beroep Sociaal dienstverlener

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Sociaal dienstverlener

Wat ga je doen in dit beroep?

De mensen die bij jou komen voor hulp hebben problemen op het gebied van werk, wonen, inkomen of sociale voorzieningen. Denk aan mensen met een flinke huurschuld die uit huis gezet dreigen te worden, mensen die problemen hebben met het verkrijgen van een uitkering of die ontslagen zijn en daartegen in verzet willen gaan. Als sociaal dienstverlener zorg jij ervoor dat cliënten deze problemen kunnen oplossen.

Dit doe je door het geven van informatie, advies en voorlichting, maar ook door het bieden van ondersteuning en begeleiding. Je onderhandelt voor je cliënt en probeert hem te activeren. Je geeft je cliënt ook hele praktische tips, zodat hij problemen in de toekomst voorkomt. Denk aan het bijhouden van een huishoudboekje of het automatisch laten afschrijven van de huur.

Vaak hebben je cliënten ook nog problemen op een ander terrein. Een verslaving, depressiviteit, gezondheidsproblemen of een verstandelijke handicap maken het er niet makkelijker op om je eigen zaken te regelen. Als je merkt dat dit soort problemen een rol spelen, verwijs je door naar het RIAGG, een consultatiebureau voor alcohol en drugs (CAD) of de huisarts.

Je houdt van iedere cliënt een dossier bij en overlegt met je collega's over manieren om je cliënt verder te kunnen helpen. Ook onderhoud je contacten met de diverse instanties, zoals wijkteam, woningbouwcorporatie, maatschappelijk werk, jeugdzorg, gemeente, energiebedrijf en hulpverleningsorganisaties.