Beroep Sociaal geneeskundige

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Sociaal geneeskundige

Wat ga je doen in dit beroep?

Het werk van een sociaal geneeskundige richt zich op mensen met medische problemen die voortvloeien uit hun leef-, woon- of werksituatie. Als sociaal geneeskundige specialiseer je je in één bepaalde doelgroep. Bijvoorbeeld als schoolarts voor schoolgaande patiënten of als jeugdarts voor baby’s en peuters op het consultatiebureau.

Je patiënten hebben vaak specifieke klachten of redenen om bij je te komen. Als sociaal geneeskundige adviseer je, schrijf je medicijnen voor en indien nodig verwijs je je patiënten door. Je let niet alleen op lichamelijke, maar ook op psychische en sociale problemen of factoren.

Binnen de opleiding tot sociaal geneeskundige zijn er 3 verschillende specialisaties:

  • bedrijfsarts (in dienst van de overheid of het bedrijfsleven)
  • verzekeringsarts (in dienst van instanties als UWV of GGD)
  • arts Maatschappij & Gezondheid

Bedrijfsarts
Als bedrijfsarts krijg je bijvoorbeeld te maken met mensen met burn-out verschijnselen, een muisarm of ziekteverzuim door een verstoorde werkrelatie. 

Verzekeringsarts
Als verzekeringsarts onderzoek je mensen die een verzekering af willen sluiten, bijvoorbeeld een levensverzekering.

Arts Maatschappij & Gezondheid
Als arts Maatschappij & Gezondheid weet jij alles over een specifiek gebied van de maatschappelijke gezondheidszorg. Tijdens je specialisatie kies je namelijk een bepaald profiel, bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg. Hiermee kun je dan aan de slag als jeugdarts of als schoolarts. Je controleert dan de groei en ontwikkeling van de kinderen, maar let je ook op tekenen van verwaarlozing, misbruik of pesten.

Er zijn 8 profielen. Wanneer je klikt op een profiel hieronder dan zie je op de website van KNMG een filmpje waarin uitgebreider wordt verteld wat het inhoudt.

De profielen zijn:

Beleidsmatige kant is ook mogelijk
Je kunt als sociaal geneeskundige ook een heel andere kant op: de beleidsmatige kant. Met behulp van managementtechnieken en advies zet je richtlijnen uit en maak je beleid om bijvoorbeeld ziekteverzuim tegen te gaan of epidemieën te voorkomen door middel van preventieve maatregelen. Ook kun je aan de slag als onderzoeker binnen een universiteit of wetenschappelijke instituut. Door middel van onderzoek probeer je behandelingen te verbeteren en ziektes te voorkomen of bestrijden.