Beroep Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige

Wat ga je doen in dit beroep?

Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige verleen je hulp, begeleiding of behandeling aan mensen die in psychische nood verkeren. Je betrekt hierbij ook de mensen in de omgeving van de patiënt.

De cliënten die je helpt zijn jeugdigen, volwassenen en/of ouderen. Deze mensen zijn in de war, willen zelfmoord plegen of kunnen niet meer goed voor zichzelf zorgen. Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige probeer je het functioneren van je cliënten te verbeteren en klachten te verminderen. Ook probeer je terugval van de cliënt te voorkomen.

In crisissituaties verleen je eerste hulp aan vaak verwarde mensen. Je werkzaamheden zijn over het algemeen overdag, maar soms ook in de avond of nacht.

Je voert regelmatig gesprekken met je cliënt en zijn familie. Daarbij probeer je steeds nieuwe mogelijkheden te vinden om verbetering in zijn toestand te bereiken. Je bent nauw betrokken bij het inzetten van de nodige hulp, zoals thuiszorg, wijkverpleging en dagbehandeling.

Samen met andere deskundigen, zoals bijvoorbeeld een psychiater of een psycholoog, werk je in een team. Je adviseert of iemand moet worden opgenomen in een psychiatrisch centrum of doorverwezen moet worden naar andere hulpverleners. Je stelt gezamenlijk een behandelplan op en maakt een verslag van de voortgang van de behandeling. Ook ben je betrokken bij preventietaken zoals voorlichting, consultaties en scholing.

Naast de gesprekken die je voert, dien je sommige cliënten medicijnen toe op voorschrift van de psychiater, bijvoorbeeld injecties of pillen waar je cliënt rustig van wordt.