Beroep Sociaal verpleegkundige

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Sociaal verpleegkundige

Wat ga je doen in dit beroep?

Het doel van je werk als sociaal verpleegkundige of verpleegkundige in GGD is het in stand houden of bevorderen van de gezondheid van groepen mensen. Ook probeer je gezondheidsbedreigingen voor (risico)groepen te voorkomen. Je werkt ook met individuele cliënten, maar het belang van de groep staat voorop. Je werkt vanuit de gedachte dat lichamelijke, geestelijke en sociale factoren elkaar beïnvloeden.

Je probeert mensen te stimuleren om zoveel mogelijk zelf hun gezondheid te behouden en te verbeteren. Het geven van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding vervult hierbij een belangrijke rol. Ook zet je gezondheidsprogramma’s op of voer je deze uit. Voorbeelden van programma’s zijn het inenten van schoolkinderen tegen onder andere bof, mazelen en rode hond en het geven van voorlichting over besmettelijke ziekten zoals nekkramp of tuberculose. Daarnaast kun je landelijke campagnes ondersteunen over onderwerpen als pesten, alcohol en druggebruik of veilig vrijen.

Als ergens een besmettelijke ziekte uitbreekt of er sprake is van (milieu)verontreiniging, bekijk je ook of er gevaar is voor de mensen in de omgeving en controleer je of ze al gezondheidsklachten hebben. Zo kun je maatregelen treffen om een epidemie te voorkomen. Om een volledig en juist beeld van een ziekte of situatie te krijgen, voer je routinecontroles uit bij groepen of observeer en onderzoek je individuen of hun omgeving. De verzamelde informatie gebruik je onder andere voor het opstellen van een verpleegplan en het geven van adviezen om de aanpak van dreigende gezondheidsproblemen te verbeteren.

Er zijn groepen in de samenleving die een verhoogd risico lopen. Denk aan kinderen, thuis- en daklozen, ouderen, asielzoekers, verslaafden of reizigers. Als sociaal verpleegkundige moet de kenmerken van deze groepen kennen om hen te bereiken en op een doeltreffende manier aan te spreken. Ook ken je de juiste wegen om hen door te verwijzen naar andere hulpverleners of instanties zoals een ziekenhuis, de RIAGG of de sociale dienst. Het komt zelfs voor dat je als bemiddelaar optreedt om huisvesting of andere basisvoorzieningen te regelen.