Beroep

Sociaal werker (social worker)

In het beroep sociaal werker (beroep social worker) ondersteun je mensen die moeite hebben hun weg te vinden in de samenleving. Je brengt hun hulpvraag in kaart en komt met passende oplossingen. Dat doe je samen met de cliënten zelf, met vrijwilligers en andere professionals. Zo probeer je te voorkomen dat beginnende problemen van je cliënten leiden tot een neerwaartse spiraal.

Beroep sociaal werker

Als social worker werk je met vaak kwetsbare mensen die jouw ondersteuning of hulp nodig hebben. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • mensen met psychische problemen
  • kinderen met gedragsproblemen
  • mensen met een verstandelijke beperking
  • gedetineerden of ex-gedetineerden
  • buurtbewoners die hun wijk willen verbeteren
  • mensen met schulden
  • daklozen
  • vluchtelingen
  • ouders met opvoedingsvragen

Vaak zijn jouw cliënten buiten de maatschappij komen te staan. Jij helpt en stimuleert ze om hun plek weer te vinden en hun netwerk te versterken. Daarvoor gebruik je sociale methodieken, zoals gesprekstechnieken. Je werkt samen met jouw cliënten en vrijwilligers. Maar ook met andere professionals, bijvoorbeeld van de GGZ, politie, GGD, uit de ouderenzorg of het onderwijs.

Als sociaal werker kun je ook activiteiten organiseren in wijken, buurten of dorpen voor mensen met een zwakke sociale of financiële positie in de samenleving. Je organiseert dan bijvoorbeeld concerten, theatervoorstellingen of kaartmiddagen.

Sociaal werker is eigenlijk niet één beroep. Het is een verzamelbegrip voor verschillende professionals in het sociaal werkveld, zoals:

Waar werk je?
Als social worker kun je onder andere terecht in een buurt-, jongeren- of opvangcentrum, wijkteam, bij een gemeente of een welzijnsorganisatie.

Sociaal werker worden?
Voor het beroep social worker moet je een organisatietalent en echt mensenmens zijn. Daarnaast kun je goed met vrijwilligers, bewoners én professionals samenwerken. Interesse? Lees meer over de 4-jarige HBO-opleiding Social Work.

Extra info
Wil je meer weten over werken in het sociaal werk? Lees dan verder op de website van Sociaal werk werkt!