Beroep

Specialist ouderengeneeskunde

Als specialist ouderengeneeskunde ben je arts van kwetsbare ouderen en chronisch zieken met complexe aandoeningen. Je werkt met patiënten die te maken hebben met meerdere aandoeningen tegelijk. Dit kunnen ook jongere patiënten zijn die revalideren of die een chronische ziekte hebben.

Voor een goede behandeling en begeleiding van deze groep patiënten is specifieke kennis en ervaring nodig. Zo krijgen patiënten door de diversiteit aan aandoeningen vaak verschillende soorten medicatie. Een specialist ouderengeneeskunde moet goed weten wat voor ingrijpende gevolgen kunnen ontstaan als een patiënt verschillende soorten medicijnen door elkaar heen gebruikt.

Je moet een echte regelaar en netwerker zijn. Als een patiënt moet worden doorverwezen, moet jij regelen hoe en waar naartoe. Je coördineert, informeert en neemt besluiten over de te volgen behandeling van de patiënt.

Dit is een beroepenfilm van het KNMG en Verenso

Zeven AIO's Ouderengeneeskunde aan het VUMC (Gerion) vertellen.