Beroep Specialist ouderengeneeskunde

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Specialist ouderengeneeskunde

Wat ga je doen in dit beroep?

Als specialist ouderengeneeskunde probeer je de kwaliteit van het leven van ouderen en chronisch zieken te behouden of te verbeteren. Je werkt in een verpleeghuis of woonzorgcentrum, in de eerstelijnszorg, in het hospice of in het ziekenhuis. Je werkt vaak met ouderen die vanwege lichamelijke en psychische klachten niet meer thuis kunnen wonen. Maar ook jonge mensen komen soms in een verpleeghuis terecht, voor revalidatie of omdat ze een chronische ziekte hebben. De klachten van de patiënten lopen erg uiteen. 

Werk je in een verpleeghuis, dan ben je het grootste deel van je tijd op de afdeling te vinden. Je verricht medisch onderzoek en onderzoekt ook de behoefte aan paramedische zorg (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie). Bovendien schakel je medische specialisten in voor advies en ondersteuning bij de behandeling. Een afspraak met deze specialisten wordt alleen met toestemming van de patiënt gemaakt. Ook heb je intensief contact met de familie van je patiënt.

Steeds meer mensen met een complexe zorgbehoefte wonen thuis. Ook de thuiswonende ouderen hebben behandelvragen die passen bij het vakgebied van de specialist ouderengeneeskunde. Je ziet deze patiënten bijvoorbeeld tijdens een vast spreekuur in de huisartsenpraktijk of een huisbezoek. Je kunt ook spreekuur houden op de polikliniek geriatrie in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen met geheugenproblemen. De huisarts blijft vaak de hoofdbehandelaar van de patiënt. Jij als specialist ouderengeneeskunde hebt dan een consultfunctie.

Omdat je veel met oude mensen te maken hebt, is het belangrijk dat je goed kunt luisteren en geduldig bent. Je denkt ook na over het nut en de gevolgen van een behandeling. Je krijgt ook te maken met verdrietige situaties, zoals sterfgevallen. Een belangrijke taak is daarom het begeleiden van een sterfbed en goede terminale zorg bieden. Daar krijg je ook veel voor terug: persoonlijk contact met patiënten en hun familie en een hechte werksfeer met je collega’s.