Beroep Speltherapeut

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Speltherapeut

Wat ga je doen in dit beroep?

Als speltherapeut behandel je kinderen die zich emotioneel, sociaal en/of gedragsmatig niet goed verder ontwikkelen omdat ze met problemen te kampen hebben.

Sommige kinderen worden stil en trekken zich terug bij moeilijkheden, anderen worden juist heel onrustig. Door op een bepaalde manier met de kinderen te spelen, probeer je hun emotionele groei te stimuleren.

Voor kinderen is spelen de manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Spel is de taal van het kind. Wat het nog niet goed kan zeggen, kan het wel in spel laten zien. Speltherapie kan een uitkomst zijn voor kinderen die zijn vastgelopen. In de spelkamer kan het kind in alle vrijheid spelen. Het kan zijn opgedane ervaringen uitspelen, verwerken en in het spel met nieuw, ander gedrag experimenteren.

De kinderen komen via hun ouders of via de huisarts bij je. In een gesprek met het kind en de ouders probeer je erachter te komen wat het probleem precies is. Als je dat weet, maak je een behandelingsplan.

Tijdens de behandeling speelt het kind allerlei bewuste en onbewuste dagelijkse situaties en/of emoties na, in een spelkamer met zand, met verkleedkleren of met ander materiaal. Als speltherapeut heb je alle aandacht voor dit kind en tracht je eerst een vertrouwensrelatie op te bouwen. Je speelt mee, verplaatst je in het kind en observeert. Zo krijgt het kind de gelegenheid en ondersteuning om zijn problemen zo goed mogelijk te uiten en via spel te verwerken.

Soms moet je een kind doorverwijzen naar een kinderpsycholoog of naar andere hulpverleners, omdat die het op een andere manier beter kunnen helpen.

Je overlegt regelmatig met huisartsen en leerkrachten en ook de ouders houd je op de hoogte van het verloop van de behandeling. Soms heb je ook contact met een vertrouwensarts en de Raad voor de Kinderbescherming. Van iedere cliënt houd je een verslag bij.