Beroep

Spoedeisende hulp arts (SEH-arts)

De spoedeisende hulp arts kijkt als eerste wat er aan de hand is met een patiënt op de Spoedeisende Hulp.

Lees meer onder het filmpje.

Dit is een beroepenfilm van de artsenfederatie KNMG