Beroep

Spoedeisende hulp arts (SEH-arts)

Beroep

Spoedeisende hulp arts (SEH-arts)

De spoedeisende hulp arts kijkt als eerste wat er aan de hand is met een patiënt op de Spoedeisende Hulp.

Lees meer onder het filmpje.