Beroep Spoedeisende hulp arts (SEH-arts)

Wist je dat…?

een arts alleen geregistreerd kan worden als SEH-arts als hij een door de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) erkende opleiding heeft gevolgd? Die erkenning houdt in dat de opleiding aan een geaccrediteerde instelling is gevolgd en dat deze opleiding voldoet aan de gestelde eisen door het Centraal College Medisch Specialismen (CCMS).

je vanaf 2016 zelf de medicatiegegevens kunt raadplegen van patiënten die bij je worden binnengebracht? Je hoeft hiervoor niet meer te wachten op toestemming van een medisch specialist. Zo kun je sneller en veiliger handelen.