Beroep Sport- en bewegingsleider

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Sport- en bewegingsleider

Wat ga je doen in dit beroep?

Als sport- en bewegingsleider bied je zelfstandig sport- en bewegingsactiviteiten aan. Dat kan voor mensen van alle leeftijden zijn: kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen. In zorg en welzijn kun je werken mensen uit een bepaalde buurt, moeilijk opvoedbare jongeren, ouderen in een woonzorgcentrum, mensen met verstandelijke beperkingen, mensen die moeten revalideren of mensen met lichamelijke beperkingen zoals rolstoellers.

Met welke mensen je ook werkt, je bedenkt je activiteiten zelf. Daarbij houd je natuurlijk rekening met wat de mensen in zo’n groep leuk vinden en wat goed voor hen is. Voor het ontwikkelen van activiteiten stel je een plan op, zodat je gericht naar doelen kunt toewerken.

Het is mogelijk dat je heel zelfstandig werkt, maar ook dat je overlegt met andere professionals die met jouw groepen werken. Denk bij ouderen of mensen met verstandelijke beperkingen aan fysiotherapeuten, activiteitenbegeleiders of verpleegkundigen. En in het buurtwerk overleg je met sociaal cultureel werkers.

In je werk komt het regelmatig aan op plannen, coördineren en organiseren. Dit neemt niet weg dat de begeleiding van de deelnemers heel belangrijk is. Mensen motiveren, ze stimuleren en ervoor zorgen dat ze plezier hebben in het bewegen: daarvoor ben jij de motor.