Beroep Sportarts

Wist je dat…?

Beroep Sportarts

Wist je dat…?

er meer dan 130 sportartsen in Nederland werkzaam zijn?

het beroep sportarts nog een jong artsenberoep is? Het vanaf 2014 erkend is als een medisch specialisme.

behandelingen van een sportarts in het basispakket van de zorgverzekeraar vallen? Dit houdt in dat sporters die door hun huisarts worden doorverwezen naar een sportarts de kosten vergoed krijgen via hun basiszorgverzekering.

je als sportarts niet alleen aan de slag gaat met topsporters? Je werkt namelijk met sporters van elk niveau!

steeds meer niet-sporters naar een sportarts gaan voor een persoonlijk en deskundig advies?

dat er ook een tijdschrift is voor sportartsen? Het tijdschrift heet: ‘Sport en Geneeskunde’ en komt 5 keer per jaar uit.