Beroep Teamleider

Wist je dat…?

Beroep Teamleider

Wist je dat…?

de functie teamleider diverse benamingen kent? Zo worden teamleiders ook vaak aangeduid met termen als zorgmanager, afdelingshoofd of zorgcoördinator.

je bij sommige instellingen ook zonder managementopleiding een aanstelling als teamleider kunt krijgen? Je volgt een dergelijke opleiding dan terwijl je al als leidinggevende werkt.

je als teamleider soms ook verantwoordelijk bent voor inkoop, beheer en onderhoud van materialen en hulpmiddelen die op een afdeling gebruikt worden?