Beroep Thuisbegeleider

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Thuisbegeleider

Wat ga je doen in dit beroep?

Als thuisbegeleider werk je met mensen en gezinnen die begeleiding nodig hebben omdat ze tegen een probleem aanlopen. Hoe houd je bijvoorbeeld je administratie bij? Of hoe ga je sociale contacten aan? Jij laat zien hoe het werkt en oefent dit samen met je cliënt.

Tijdens je werk heb je met veel verschillende mensen te maken. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een verslavingsprobleem hebben, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of mensen bij wie het leven even niet op rolletjes loopt. En er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen. Jouw baan is dus erg afwisselend!

Op basis van vertrouwen
Als thuisbegeleider is het belangrijk dat je cliënt jou voor de volle honderd procent kan vertrouwen. Daarom ga je eerst in gesprek om elkaar beter te leren kennen. Op deze manier kom je zoveel mogelijk te weten over het probleem en de leefomgeving van je cliënt. Samen maken jullie een begeleidingsplan waarin staat hoe je samen het probleem gaat aanpakken. Je maakt afspraken over wat de cliënt zelf kan doen en waarvoor de cliënt hulp van anderen nodig heeft. Tijdens het maken van dit plan overleg je met andere instanties, hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers waarmee de cliënt contact heeft.

Streven naar zelfstandigheid
Je werkzaamheden als thuisbegeleider zijn heel verschillend. Soms help je mensen met sociale problemen. Dan geef je voorlichting over sociale vaardigheden en motiveer je de cliënt om nieuwe contacten te leggen. Of je helpt een cliënt die in de schulden zit met het betalen van rekeningen, het aanvragen van uitkeringen en het bijhouden van de administratie. Ook werk je met gezinnen die problemen hebben met de opvoeding van hun kinderen. Je begeleidt je cliënt dan met het stellen van grenzen en het omgaan met lastig gedrag van kinderen. Dankzij jouw hulp kan je cliënt uiteindelijk weer zelfstandig verder. 

Tot slot hou je als thuisbegeleider de situatie van je cliënt goed in de gaten. Je observeert of er veranderingen zijn en of de begeleiding nog steeds bij de cliënt past. Je verwerkt deze informatie in een rapport en zorgt ervoor dat alle betrokken partijen hiervan op de hoogte zijn. Ook hou je goed in de gaten of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Wanneer de situatie uit de hand dreigt te lopen neem je zelf contact op met hulpverlenende instanties.