Beroep Thuisbegeleider

Wist je dat…?

Beroep Thuisbegeleider

Wist je dat…?

50.000 mensen jaarlijks gebruik maken van thuisbegeleiding?

jij tijdens je werk kunt voorkomen dat 1 kind uit huis wordt geplaatst en dit de maatschappij €40.000,- op jaarbasis scheelt?

het beroep Thuiszorgbegeleider in 2013 pas is ontstaan?

jij kunt voorkomen dat een cliënt opgenomen wordt in een psychiatrische voorziening?

je ook kunt kiezen voor het beroep persoonlijk begeleider zorgboerderij? In dit beroep combineer je het begeleiden van mensen met natuur en dieren. Kortom mensen begeleiden met een hulpvraag in een groene omgeving.