Beroep Trainer/begeleider welzijn

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Trainer/begeleider welzijn

Wat ga je doen in dit beroep?

In het welzijnswerk wordt veel met vrijwilligers gewerkt. Niet alleen in het sociaal cultureel werk voor bijvoorbeeld de organisatie van festivals en andere activiteiten, maar ook in de hulpverlening. Denk aan instanties als Bureau Slachtofferhulp of aan telefonische hulpdiensten zoals de kindertelefoon en Socutera.

Met name als het gaat om het verlenen van hulp aan mensen die problemen hebben, worden er eisen gesteld aan de vaardigheden van vrijwilligers. Als trainer welzijn zorg je voor de werving, selectie, training en dagelijkse werkinhoudelijke begeleiding van vrijwilligers. Tot je taken behoren bijvoorbeeld het plaatsen van advertenties en het geven van voorlichting aan kandidaat-vrijwilligers. Jij bent degene die beslist of iemand aangenomen wordt.

Daarnaast ontwikkel je de trainingen voor zowel de kandidaat-vrijwilligers als de werkzame vrijwilligers. Je voert deze trainingen ook zelf uit en begeleidt vrijwilligers om werkgroepen op te zetten voor bijvoorbeeld publiciteit of bijscholing.

Wat betreft de uitvoering van het werk ben je verantwoordelijk voor klachtafhandeling, ondersteun je vrijwilligers bij de behandeling van moeilijke gevallen en zorg je ervoor dat er een actueel bestand is met andere hulpverlenende instanties. Vaak beslis jij of doorverwijzing van cliënten noodzakelijk of wenselijk is.