Beroep Trajectbegeleider

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Trajectbegeleider

Wat ga je doen in dit beroep?

Als trajectbegeleider laat je mensen stapje voor stapje terugkeren in de maatschappij. Het kan gaan om ouderen, zieken, mensen uit het buitenland, maar ook om mensen met een beperking. Jouw begeleiding is erop gericht om het sociaal isolement van deze mensen te doorbreken. Dat kan op veel manieren, bijvoorbeeld door invulling te geven aan hun dagbesteding, door een combinatie van (vrijwilligers)werk, scholing of activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan sociale vaardigheidstrainingen of bijscholing.

Je verzamelt informatie over je cliënt, bekijkt zijn of haar situatie en gaat een eerste gesprek aan. Wat zijn de wensen, behoeften en motivatie van je cliënt? Als er sprake is van een andere hulpverlener, dan ga je ook met die een gesprek aan. Denk daarbij aan de huisarts, verpleegkundigen of verzorgenden. Als je de situatie in kaart hebt gebracht, stel je een persoonlijk trajectplan op. Hierin staat wat je cliënt wil bereiken en hoe en wanneer die dat wil. 

Je zoekt als trajectbegeleider naar een zinvolle dagbesteding. Tijdens het programma evalueer je meerdere keren de voortgang van je cliënt. Gaat alles goed volgens het trajectplan of kunnen er dingen beter? Tijdens de begeleiding van je cliënt is het belangrijk dat je hem of haar weet te motiveren en te stimuleren. Als het nodig is, pas je het trajectplan aan. Naast de persoonlijke begeleiding van je cliënt is het ook belangrijk dat je contact houdt met de betrokken hulpverleners.